Chiều nay đón chút đông về
Hiu hiu gió lạnh...
Ơ kìa đương xuân!

Hạt mưa
Như cũng tần ngần
Rơi
Trên ngói cũ
Bâng khuâng nỗi gì?

Mưa
Hay là tiếng
Thầm thì?
Vọng từ thuở
Bước chân đi,
Giã người!

Mưa...

Ai mang buộc lấy
Hồn tôi?
Khi không
Lại cứ bồi hồi
Đâu đâu...

Mưa xuân
Đừng hóa mưa Ngâu!
Để cho tím nhánh sầu đâu
Cuối đường

Mưa chiều
Giọt giọt
Buông buông...
Tôi ơi đừng níu...
Sợi buồn bay xa!


(25/3/2010)