Dòng trôi

Suối trôi lòng suối chắng trôi
Mây trôi mây có nhớ hồi về non
               Tr: Tản Đà
.........
Có gì mà trôi mãi
Bản tình ca suối đồi
Trên đường tình chín bậc
Thời gian trôi thắm tươi

Dù em trôi về xuôi
Dù tôi đi ngược sóng
Dù thế,dù thế thôi
Trôi tới dòng vô tận

Em trôi mãi bên anh
Trăm năm thành dòng dòng chảy
Mộng tưởng trôi ngược dòng
Theo tháng năm trôi mãi.
           Thuỷ Mai.


Đó như là một quy luật!
Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông