Mùa đông đã lại về
Mang theo mưa, hơi lạnh
Còn ta ngồi nhặt nhạnh
Những cảm xúc quanh ta...

Có những điều đã xa
Đông này sẽ gần lại
Bao nhiêu nỗi ngần ngại
Có thể rồi tan đi...

Mùa đông đã lại về
Gió từng cơn bổi hổi
Gió ơi, xin nhớ thổi
Cho nỗi buồn tan ra...


14/11/2010