Ta ngồi giữa đêm ba mươi
Chung quanh một màu sầm tối
Mưa rào từng chập lại rơi
Gió vừa lùa qua, rất vội!

Người gọi vầng trăng ba mươi
Giọng vỡ ra trong tiếng cười
Ta buồn, quay đi không nói
Lệ nhỏ, trôi trên biển đời!

Ai về trong đêm ba mươi
Chân bước nghe như rã rời
Lòng đã nhuốm màu ly biệt
Chữ tình chừng gãy làm đôi...


(13/5/2010)