Ta thả lòng trôi với tháng ngày
Với miền hiu quạnh, áng thu lay
Để nghe đâu đó câu hoài cảm
Đọng lại tâm tư một chốn này!

Đã thử đôi lần nương theo gió
Theo trăng về với cõi thiên nhai
Mơ nhặt vô ưu xâu chuỗi lại
Một độ nhân gian đỡ miệt mài...

Đã thử đứng trên ngọn giang đầu
Nhìn dòng cuộn chảy tới nơi đâu
Chợt thấy bơ vơ... trùng trùng sóng
Xoáy đời mê mải giữa ngàn sâu...

Loanh quanh, quay lại ngày tháng cũ
Mệt mỏi, ơ thờ câu lãng du
Còn chút niềm mơ nào lóng lánh
Gửi vào đâu đó buổi tàn thu...


19/10/2010