Cảm ơn ta một chỗ ngồi
Ngàn năm mấy nẻo mây trôi chẳng về
Ngọn đèn thắp lúc nửa khuya
Với trang giấy trắng bộn bề nỗi đau


Nguồn: Áo còn vương lại, NXB Trẻ, 2001