Đầu năm ngày tươi nắng
Xa xăm em đã về
Chim dậy bờ sông vắng
Giục giã chuyến tàu khuya

Em mang theo chân biển
Bước dài bãi cát xưa
Anh nằm nghe mưa đến
Thời gian rộng không bờ

Cõi nghìn trùng xa hút
Nối hai đầu gió mây
Đêm chia mảnh trăng gầy
Ngày dõi theo bóng núi
Ấm lạnh người đâu hay

Lại nhìn nhau mắt biếc
Xanh rờn tháng giêng non
Nói cười đêm tiễn biệt
Noisng hổi dấu môi hôn

Đầu năm rộn rã phố
Sắc hoa vàng long lanh
Em về tươi môi đỏ
Mưa ấm hoàng hôn anh.