柳枝辭其一

把酒憑君唱柳枝,
也從絲管遞相隨。
逢春只合朝朝醉,
記取秋風落葉時。

 

Liễu chi từ kỳ 1

Bả tửu bằng quân xướng liễu chi,
Dã tòng ti quản đệ tương tuỳ.
Phùng xuân chỉ hợp triêu triêu tuý,
Ký thủ thu phong lạc diệp thì.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hát bài liễu, tựa chàng nâng chén
Điệu trúc tơ văng vẳng hoà theo
Gặp nhau rượu với xuân reo
Nhớ chăng những lúc lá vèo cuối thu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Dựa chàng nâng chén xa bài liễu,
Đàn sáo hoà chung khúc tiễn đưa.
Rượu sáng cùng xuân bao thú vị,
Gió thu đưa lá rụng qua mùa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời