柳枝辭其三

陌上朱門柳映花,
簾鉤半卷綠陰斜。
憑郎暫駐青驄馬,
此是錢塘小小家。

 

Dương liễu từ kỳ 3

Mạch thượng chu môn liễu ánh hoa,
Liêm câu bán quyển lục âm tà.
Bằng lang tạm trú thanh thông mã,
Thử thị Tiền Đường Tiểu Tiểu gia.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Liễu ánh hoa đường men trước cổng
Rèm vén hờ bóng ngả mênh mông
Xin chàng dừng vó ngựa thông
Cạnh nhà Tiểu Tiểu mé sông Tiền Đường

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cửa son liễu ánh trên đường
Rèm treo cuốn nửa bóng dương lạnh lùng
Xin chàng cho ngựa dừng chân
Đây nhà Tiểu Tiểu bên sông Tiền Đường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời