Sương làm tiều tuỵ rừng phong
Ngàn non hiu hắt trong lòng khí thu
Lưng trời sóng cuốn một khu
Mây sà mặt đất âm u aỉ đồi
Hai lần khóm cúc lệ rơi
Con thuyền buộc chặt nhớ nơi quê nhà
Thành Bạch dao thước hoà ca
Giục người may áo gửi ra chiến trường