Rồi như chiếc lá cuối đông 
Thả đường bay trọn một vòng nhân sinh

Thưa rằng dạo ấy mùa xuân 
Có con chim hót tưng bừng suối khe
Rễ ngầm đan những tái tê 
Đất sâu thả hết bùa mê lên trời

Lá xanh hoa thắm tươi cười 
Yêu thương là chín là mười phụ nhau
Thì xin cứ nõn nà lâu 
Để cho dải yếm bắc cầu tìm sang

Mùa thu chớm độ hoa vàng 
Ai đi như thể bóng hoàng hạc bay
Cầu dải yếm ngã mà đau 
Đau từ buổi dưới đất sâu lên trời

Rồi như tàn hết cuộc chơi 
Vòng quay chiếc lá giữa trời cuối đông.