Chiếc gạt tàn đầy ắp ký tự
Thuốc lá có hại cho sức khoẻ

Bức tranh thiếu nữ đề tên lưu công nhân
Không nhớ nổi ăn cắp từ đâu
Hình như vẽ bằng bột màu

Bàn ghế
Rau thơm héo úa
Kiến tha cọng mỳ tôm mốc xanh
Mùi rượu lẫn vào bức tranh lưu công nhân vẽ thiếu nữ

Bột màu khóc
Mỳ tôm khóc
Gạt tàn khóc
Tĩnh vật có hại cho sức khoẻ
Lưu công nhân có hại cho sức khoẻ
Thiếu nữ có hại cho sức khoẻ

Một mình trong căn phòng thiếu ánh sáng
Một mình có hại cho sức khoẻ.