Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cam Sành vào 08/05/2008 02:01

Mười năm chưa mỏi bước đi 
Mà nghe như tiếng xuân thì đương phai

Tóc xanh từ thuở giêng hai 
Sao người còn ngóng phía ngoài xa kia

Một đời nhẹ bước sơn khê 
Thì xin níu giữ lời thề hoàng hôn

Mười năm hồn lắt lay hồn 
Gió tang bồng thổi nghe rờn rợn vai.