Từ trong mắt bé yên bình
Bóng hình thượng đế chợt nhìn rõ ra

Vịn lên tận đỉnh non cao
Áo quần tơi tả gai cào rách da
Ngước nhìn lồng lộng trời xa
Thương ơi! Thượng đế sao ta thấy Ngài

Quật tung lòng đất chai gầy
Ổ hang rồng rắn muôn loài kể chi
Ao đầm sâu thẳm nệ gì
Xa ơi Thượng đế! sao nghe thấy Ngài

Trở về bên vệ đường này
Bé thơ rách rưới mặt mày thông minh
Bật lời gọi mẹ thình lình
Long lanh mắt bé, lung linh bóng Ngài.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)