Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Minh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/01/2018 22:57

夜雨寄北

妾在深閨君別離,
淚痕如雨雨如絲。
枕前紅淚窗前雨,
暮暮朝朝無盡時。

 

Dạ vũ ký bắc

Thiếp tại thâm khuê quân biệt ly,
Lệ ngân như vũ vũ như ti.
Chẩm tiền hồng lệ song tiền vũ,
Mộ mộ triêu triêu vô tận thì.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chàng ở xa thiếp phòng khuê tối,
Lệ như mưa mưa dội như tơ.
Mưa ngoài hiên lệ hồng trên gối,
Suốt ngày đêm mưa lệ mịt mờ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Em tại thâm khuê chàng cứ đi
Như mưa ngấn lệ mưa li ti
Lệ hồng bên gối mưa bên cửa
Sáng sáng chiều chiều vô tận thi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời