Trong xanh màu nước xuân
Trưa khói xuân nhàn nhạt
Nghe mỗi giọng ca ngân
Đến ngòi lá sen uổng
Nỗi nhớ nhung dâng tràn
Dừng thuyền hái phương đỗ

tửu tận tình do tại