Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 17:25

Tuy sinh gặp phải số bồng bềnh
Vẫn sánh vai cùng phận bấp bênh
Lúc bỡn gành cao băng khúc khuỷu
Khi đùa thác cả vượt chông chênh
Gian nan đã mấy? nào ngao ngán
Hiểm hóc là bao? cứ gập ghềnh
Miễn được nàng thơ yêu đắm đuối
Tha hồ tíu tít... mặc lênh đênh.