Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/12/2009 22:51

Nhện bảo ruồi
- Mày dơ dáy
Cơm thịt đấy
Chớ mó vào

Ruồi bay cao
Chìa mỏ nhọn
- Thách mày đấy
Làm gì xem

Nhện lặng im
Tìm chỗ ẩn
Ruồi quanh quẩn
Chẳng thấy gì

Tưởng nhện đi
Ruồi đáp xuống
Bao thầm muốn
Được thoả lòng...

Nhện từ trong
Như tên bắn
Vồ ruồi nhặng
Cắp đi nhanh

Loài hôi tanh
Nhện không thứ