Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/12/2009 23:31

Bà cho cháu một
Không cầm
Cho hai
Không cầm nốt
Cho ba
Cầm liền
Lần thứ tư không nhận
Rất tự nhiên
Phần này để lại dành riêng cho bà
Phần một thì dể cho ba
Phần hai cho mẹ
Bé phần ba đủ rồi
Bà ôm lấy bé
Bà cười...