Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/12/2009 21:38

Nhại lý qua cầu
Hát trâu gặm cỏ
Hát thỏ nhăm chồi
Hát dơi đớp muối

Cùi lúi moi khoai
Hươu nai ngốn lá
Tôm cá xài giun
Chạch trùn xơi đất

Ong mật tìm hoa       
Mèo già bắt chuột      
Chim cuốc diệt vầy      
Khỉ bầy hái quả
      
Quạ quạ phá dưa
Ngựa lừa nhai thóc
Chim chóc trừ sâu
Bồ câu lượm gạo

Hổ báo rình dê
Lợn sề xực cám
Hết hơi hết hám
Trẻ tạm xin dừng.