Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/12/2009 23:29

Ớt cay mà mấy ai chê
Chanh chua đến vậy, kẻ mê đến thừa.
Vả tuy chát ít bạn chừa
Khổ qua tuy đắng, người ưa thì nhiều.
Bà ru ngắn ngủi có nhiêu
Lại bay theo ngọn gió chiều lan xa...