Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/12/2009 23:25

Kiểm qua công việc bút tôi
Biết bao con chữ trau dồi đẹp xinh
Vở bài giáo án tận tình
Giúp thầy cô! Giúp học sinh sẵn sàng

Liền khi thướt cũng oang oang
Tôi đây cũng giúp gạch hàng kẻ ô
Compa giờ cũng chen vô
Không tôi biết lấy ai mô tạo hình

Vòng tròn đẹp đẽ xinh xinh
Giúp môn hình học chứng minh dễ dàng
Cả ba dậy tiếng cười vang
Cùng chung góp sức mở đàng tương lai.