Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/12/2009 22:08

Vài tàu lá chuối
Mấy cây củi rào
Bé đà làm được
Ngôi nhà cao cao
Tuy nó không đẹp
Nhưng rất tự hào
Vì bé làm lấy
Nên mừng biết bao