Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/12/2009 23:19

Cháu ơi đừng bắt chim non
Chim kia cũng biết thương con trọn niềm
Giá như là cháu thay chim
Đớn đau mẹ cháu dễ kiềm được sao
Chim kia có khác chi nào
Nghe lời khuyên bảo bé xao xuyến lòng.