Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 11:46

Nao nao quốc gọi vào hè
Điểm mùa ly biệt ngàn ve ngân sầu
Lệ hồng phượng đỏ ứa trào
Héo hon mắt biếc, úa xàu tim non
Ơn cô thầy, nghĩa sắc son
Bấy lâu khắng khít, giờ mòn mỏi trông
Rồi đây muôn nẻo dặm hồng
Trùng phùng biết có mà mong đền bù

Tháng ngày dày dạn công phu
Cổ khan vì toán mắt mù vì văn
Hè về núi cách sông ngăn
Rẽ phương thầy mến, tách đằng cô yêu

Thương thương nhớ nhớ nhiều nhiều
Hè ơi! lưu luyến bao nhiêu... để mà
Ngậm ngùi tiễn hạ dần qua
Một con nắng xế bằng ba thu dài.