Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 23:16

Những ngán ngao thay chốn chợ đời
Om sòm quảng cáo tít mê tơi
Sơn bôi chải chuốc tô kỳ diệu
Phấn trét reo rao điểm tuyệt vời
Sắc diễm khôn nhờ nơi chót lưỡi
Màu siêu khéo cậy chỗ đầu môi
Eo ơi! cẩn trọng dùm cho nhé
Kẻo kẻo tin nhầm khổ đấy thôi.


1960