Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/12/2009 23:19

Gió về hỏi lúa đòng xanh
Sao em biếc lá, đượm cành, tươi bông
Chị ơi nhờ được vun trồng
Nước phân, cần giống nhọc công tháng ngày
Đáp đền em nguyện bấy nay
Bông sây, hạt nặng như vay ơn người.