Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/12/2009 22:39

Gà khoe gà giỏi chải bươi
Vịt nghe vịt cười chẳng nói lời nao
Lần dò đến cạnh bờ ao
Vịt bảo gà: - Nào ta hãy thi bơi
Gà nghe gà chẳng trả lời
Cúi đầu đi thẳng vào nơi góc vườn.