Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/12/2009 22:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 09/12/2009 05:09

Chuột loài ăn hại
Cướp phá mùa màng
Lúa bắp cắn ngay
Rương thùng đục khoét

Áo quần thúng mẹt
Gặm nhấm chẳng tha
Bắt cả vịt gà
Lan truyền dịch hạch

Ta phải cấp bách
Săn bắn kịp thời
Đốt lửa un hơi
Đào hang gài bẫy

Làm tròn việc ấy
Giúp đỡ mẹ cha
Thiếu nhi chúng ta
Đồng tâm diệt chuột