Từng xanh không thoáng gợn
Tóc, lửa ông mặt trời
Nắng chiều càng gay gắt
Gió lặng trốn im hơi

Đường đến trường em bước
Cảnh vật ê ẩm ngồi
Cây gục đầu rũ ngọn
Thân thể toát mồ hôi.

Đang mệt lừ hổn hển
Chị mây trắng từ đâu
Nhẹ nhàng đưa chân đến
Che nắng em trên đầu

Em mừng cám ơn chị
Chị hôn vào má em
Rồi dìu em đến lớp
Cơn mát ru êm đềm.