Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 22:33

Đến Đông
Đông toe toét
sang Tây
Tây gầm ghì
qua Nam
Nam hoạnh hoẹ
lại Bắc
Bắc sân si
vào trong
trong đùn đẩy
ra ngoài
ngoài chi li
lên trên
trên khinh khỉnh
xuống dưới
dưới lầm lì

cùng đường
tớ đến cậy
mỉm cười
THƠ chuẩn y.