Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: thơ thiếu nhi (1440)

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/12/2009 22:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2009 05:22

Vẫn đi.. sao gọi rằng bò
Gà không học, đọc chữ o ai bày
Mỏng thôi sao gọi bánh dày
Bánh ít sao chất đầy khay hỡi bà
Hoa mai sao nở chiều qua
Bán đâu sao lại gọi là hoa mua
Kín bưng gọi trống, lạ chưa!
Bà ơi! Cháu đã chịu thua.. nhờ bà.
Bà cười rằng: nghỉ chưa ra
Một mai cháu lớn rồi bà giải cho.