Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 07:15

Con con vợ vợ ỏm nhòm nhom
Mãi gió  sương phơi cũng chỉ gồm
Sớm củi chiều than... run cẳng mỏi
Mai đồng mốt rẫy... cụp lưng khom
Bùn đen lẫn lộn cam mờ mịt
Lửa đỏ xoay vần vẫn tối om
Nửa mảnh dù thôi! vâng, chẳng có
Thì chi trách chuyện nắng mưa dòm


1972