Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 21:56

Vòm xuân trụi lá trơ cành
Chiến tranh ơi! hỡi chiến tranh ác tàn!
Mùa xuân là một mùa tang!
Thay vì xác pháo, ngổn ngang xác người
Một bà tuổi ngoại bốn mươi
Bờ vai đẫm máu lịm người trong sương
Dân quân hậu tảo chiến trường
Động lòng trắc ẩn liệu đường cứu nguy
Kíp đưa về trạm dân y
Tâm vừa tiếp nhận... cau mi nhíu mày
"Ối trời! bà Phán!... lạ thay!?
Cuốn phim dĩ vãng lần bày diễn ra
Nhưng thôi, giữ lấy chữ hoà
Trước người hoạn nạn, ai mà nhỏ nhen ?
Để chi tâm địa thù hèn...?"
Rồi Tâm tận tuỵ thuốc men cứu bà.

Tháng tròn, nạn khỏi tai qua
Tuổi già thân phế hoá ra cơ cùng.
Quý thay! Tâm quá bao dung
Đã đưa bà Phán về chung một nhà.
Cùng thời gian ấy Anh Khoa
Xét qua công tác bầu là trung kiên
Đưa về huyện được ưu tiên
Trưởng ban binh vận tuyên truyền võ trang.