Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 19:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 19:46

Lặng ba thu bỗng vang ồn
Râm ran trong gió tiếng đồn xôn xao
Đồn rằng: "Ông Lý họ Cao
Rốt sinh một đoá yêu đào ngát hương
Mỹ miều tên gọi Băng Sương
Cành hoa xấu số trong vườn nhân sinh
Chữ oan buột lấy chữ tình
Ép duyên vào chốn ô danh cường hào
Đầy thô lỗ cậy quyền cao
Ngựa xe hống hách ra vào kiêu căng
Băng Sương ngán ngẩm nào bằng
Một hai nàng quyết khăng khăng chối từ
Rủa nguyền con dại, con hư
Cha lìa cốt nhục, mẹ từ tình thâm
Ra đi dòng lệ tuôn dầm
Hai bàn tay trắng một tâm sự buồn.
Lần hồi tần tảo bán buôn,
Hạt cơm manh áo mượn nguồn gió sương."