Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 19:57

Dần dà trời đã sang xuân
Đêm trăng đẹp, bé Thanh Tân ra đời
Như cành hoa héo lại tươi
Thương con, mẹ cũng tạm nguôi sầu lòng.
Trăng tròn mấy độ qua song
Nét xuân thắm lại, nụ hồng xinh ra.
Đành hanh chi bấy trời già
Khiến cho hương lý la cà đong đeo
Thói dê ve vãn quặt quèo
Tâm xua đuổi, chúng lật lèo tố gian.

Đầm sen lá úa hoa tàn
Nắng chiều cuối hạ cháy vàng bức oi
Bồng con dạo mát vòng ngoài
Hoảng nhiên nghe dậy tiếng còi ô tô
Quả xe mật thám hung đồ
Manh, Pho thủ súng lần vô cổng nhà
Đầy sân hương lý... thì ra
Chúng đà đồng tập đồng toa hại ngầm
Vu điều mật tố Tú Tâm
Chúng lôi sầm sập ném sầm vào xe
Nội nhìn Tâm, dạ não nề
Rằng: - Cha sẽ gửi cháu về ngoại nuôi.
Quá đau thương uất nghẹn lời
Tâm dằn vặt khóc một trời sầu tuôn
Từ đây cách biển xa nguồn
Hoa vùi trong ngọn sóng cuồng... còn chi ?
Tiếng xe nghiệt ngã phân kỳ
Lệ sầu đăm đắm, bờ mi triền triền
Tâm thầm khấn vái khuôn thiên
Gió mưa dù mấy, cầu nguyên lá cành
Trên đường Pho mới hỏi Manh:
- Đưa về lao xá hay mình hỏi tra ?
- Không đâu, ông dặn từ nhà
Bởi bà đang thiếu vài ba con hầu.