Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 22:23

Lệnh quân truyền xuống bất ngờ
Hoàng hôn cấp tốc phất cờ thẳng xông
Nửa đêm, đạn rực lửa hồng
Tin về chiến thắng nức lòng Vu giang
Binh hùng hăm hở về làng
Chỉ thương Liễu, phải riêng mang sầu phiền
Nửa đường gãy đổ gánh duyên
Vì Minh giữa chốn trận tiền bỏ thây.
Quân vừa dời gót đêm nay
Giặc tung quân đến bao vây đốt làng
Kiếm tìm trong đống tro than
Nào ai thấy nắm xương tàn Liễu đâu ?
Chiều buồn trên bến Câu Lâu
Thương bao chiếc xác bên cầu lêu bêu
Chiến tranh thi thể rác rều
Khi vờn hàm cá, khi treo miệng hùm
Lờ đờ dòng nước xanh um
Nào ai thương giúp xót giùm cho ai ?

Thù Tây chót vót non đoài
Phản công kịch liệt diệt loài cuồng si
Vinh thay! kháng chiến trường kỳ
Đường đường bảo vệ danh uy giống nòi
Vàng son điểm nét tinh khôi
Một ngày lịch sử rạng ngời thiên thu
Tháng năm, một chín năm tư
Ngày mồng bảy, mộng quân thù vỡ tan
Viễn chinh Pháp đã đầu hàng
Điện Biên Phủ chấn động vang hoàn cầu
Giơ - ne thỏa hiệp cùng nhau
Phân bờ Bến Hải, chia cầu Hiền Lương
Hẹn ngày Tuyển cử hiệp thương
Bắc Nam thống nhất quê hương thanh bình.