Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 19:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 19:51

Giữa khuya sầu lắng âm thầm
Vó câu đôm đốp bỗng rầm rập qua
Khoa còn chưa biết đâu là
Đầu trâu mặt ngựa quanh nhà lao nhao
Hơi mê cực mạnh xông vào
Khoa xây xẩm, ngã lộn nhào xuống hiên
Trói ngay vực gấp đi liền
Cả bầy quỷ sứ lên yên phi dòn.
Khoa hồi tỉnh giữa núi non
Ác hung đâu cả, chỉ còn Lương Minh
Thấy Khoa ngớ ngẩn nhìn mình
Minh rằng: - Đào Phú bại danh, hận lòng
Trình cha quan huyện Đào Long
Quyết dùng võ lực tập công bất ngờ
Tìm Minh thổ lộ mưu cơ
Cậy cầm đầu đám quân cờ sai nha
Tất nhiên Minh phản chước tà
Tuỳ cơ ứng biến, cứu Khoa khỏi vòng.