Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 21:55

Vẫy vùng quen thú tây đông
Minh tung cánh, lướt nắng hồng bay xa
Khoa thời chủ tịch xã nhà
Còn Tâm sản xuất tăng gia bốn mùa.
Nước non điêu đứng từ xưa
Một năm hàn gắn đã vừa bao nhiêu ?
Chém cha lũ quái loài yêu
Mới ra buổi sớm, buổi chiều lại vô
Dòng sông huyết hận chưa khô
Quảng Nam ngập sóng cường đồ ngoại xâm
Hòa Vang, Đại Lộc dầm dầm
Đầu rơi máu chảy, căm căm hận trường
Nhu cầu cấp bách địa phương
Tú Tâm nhập khóa cứu thương đoản kỳ.
Nay về phục vụ dân y
Còn Khoa sát cánh kề vi đồng bào.

Đêm xuân tàn nhạt ánh sao
Từ Hà Sống, giặc ào ào tấn công
Quyết phen chiếm dải Lãnh Hồng
Xe tăng guồng máy, song song gọng kiềm
Ba Khe lặng giữa màn đêm
Ta mai phục, giặc lọt êm vào tròng
Vang lừng tiếng thét xung phong
Trời rung đất chuyển, núi sông dội rền
Dẫu rằng bốn biển ngông nghênh
Viễn chinh Pháp, phải ô danh nơi này
Trai Hùng đất Việt vinh thay !
Oanh oanh liệt liệt hăng say diệt thù
Rửa đi anh ! hận ngàn thu
Quét cho sạch, đám mây mù hôi tanh.