Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 19:32, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/05/2009 01:09

Từ cha yên giấc cuối cùng
Quan xin giã biệt núi rừng lại quê
Thời gian rêu phủ bốn bề
Dòng sông dĩ vãng cuốn về dặm khơi
Chim non vỗ cánh vào đời
Một thân vò võ giữa trời thê lương(60)
Gập ghềnh dặm gió cồn sương
Kiếp phong trần mãi vấn vương phong trần
Tìm đâu cho thấy mùa xuân
Đời nô lệ nỗi gian truân điệp trùng
Hơi tàn, thuế khóa chưa dung
Sưu ly hương lại đầy rừng sương khô
Bắt phu hỗn độn hồ đồ
Không tiền dẫu xuống đáy mồ chưa tha
Ngang nhiên bất luận yếu già
Lòng đau như cắt, Quan xa xót hờn(70)
Cũng liều đem tấm thân đơn
Vớt con thuyền đắm giữa cơn ba đào
Nên ai cùng khốn lao đao
Cũng xin gánh vác gian lao thay người.
Theo dòng khổ ải cuốn trôi
Thân Quan mặc ngọn sóng đời vùi chôn.