Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/12/2016 09:47

Cổ đại âm vang hiện đại mà
Phẩm xưa người mới ánh châu sa
Ngại chi lá bối hay thư quyển
Hành giả ai chừ kinh nở hoa?


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ số 30, tháng 09 - PL 2542-1998