Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/12/2016 09:44

Uyển chuyển mình dây - không tiếc hơi
Lửa soi tâm huyết nhả thay lời
Trầm vươn cánh rộng thơm tình nghĩa
Toả ngát nhà nhà chẳng hạn nơi


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ số 30, tháng 09 - PL 2542-1998