Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/12/2016 09:42

Vang động mà khoan ái - ngân xa
Không gian ru vỗ ấm sơn hà
Nâng cao kim khí xây tư tưởng
Chuyển thức người người đuổi ý ma


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ số 30, tháng 09 - PL 2542-1998