Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/12/2016 10:15

Bạn ơi, dù đẹp mấy
Mà chỉ có điều ca ngợi
Muôn ức lời
Dâng Đức Phật chí tôn
Vẫn chưa đủ - chưa đủ bạn ơi!

Lòng quy ngưỡng gắn pháp âm nương cậy
Biết nguyên nhân nơi bài học để đời
Cuộc sống đây, chừ có bạn và tôi
Là bài học công phu theo Phật tròn đạo quả
Từ vương tước, Ngài đến người cùng khổ
Xoá tối đen, vòng thế sự phát sinh
Xoá ác tâm gây bão tố bất bình
Quý trọng tình người như rừng dưỡng chồi cây
Chan chứa tình người như biển đầy ánh nguyệt!

Cho cả thực tiễn hôm nay
Phật dạy mình đừng quên giác hành bạn hỡi
Cho đất Tổ vẻ vang - cho bình an thế giới
Cho mỗi ngày hào quang mở lối
Cho đồng loại đi lên hạnh phúc vui vầy
Phật chúng ta, không xa rời cách vợi
Phật trong ta, nguồn năng động giác viên
Đạo chuyển hoá cho cuộc đời tươi trẻ mãi
Như gương sáng thánh hiền
Mà hành giả chính là ta
Và hiệu quả mới gắn liền ca ngợi
Chính điều này bạn ơi, là thơm hoa đẹp trái
Tôi với bạn đừng quên


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ số 76, tháng 07 - PL 2546-2002