則天皇後挽歌

象物行周禮,
衣冠集漢都。
誰憐事虞舜,
下里泣蒼梧。

 

Tắc Thiên hoàng hậu vãn ca

Tượng vật hành Chu lễ,
Y quan tập Hán đô.
Thuỳ liên sự Ngu Thuấn,
Hạ lý khấp Thương Ngô.

 

Dịch nghĩa

Nghi lễ theo đời Chu,
Phát tang tại kinh đô nhà Hán.
Ai thương tiếc vua Thuấn nhà Ngu?
Cùng kẻ hèn này hướng về núi Thương Ngô mà khóc.


Tắc Thiên hoàng hậu tức Võ Tắc Thiên, hoàng hậu của Đường Cao Tông. Cao Tông mất được ít lâu, bà tiếm ngôi xưng đế, đổi quốc hiệu là Chu. Bà mất, nhà Chu xụp đổ và nhà Đường phục hưng được. Tác giả làm quan dưới thời Tắc Thiên, khi bà mất, làm bài này khóc bà, nhưng phải gọi tránh ra là khóc Ngu Thuấn. Khi nhà Đường trung hưng, ông bị đày ra vùng Lĩnh Nam tới khi chết.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nghi lễ kiểu đời Chu
Phát tang tại Hán đô
Ai tiếc vua Ngu Thuấn?
Khóc hướng núi Thương Ngô

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lễ nghi theo tục đời Chu,
Phát tang thì tại Hán đô thành ngoài.
Thuấn Ngu ai thương tiếc hoài?
Cùng ta than khóc hướng ngoài Thương Ngô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghi lễ theo đòi phong tục Chu,
Phát tang thì tại Hán kinh đô.
Thuấn Ngu ai tiếc thương gì nữa?
Thương khóc cùng ta hướng Thương Ngô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời