在荊州重赴嶺南

夢澤三秋日,
蒼梧一片雲。
還將鵷鷺羽,
重入鷓鴣群。

 

Tại Kinh Châu trùng phó Lĩnh Nam

Mộng Trạch tam thu nhật,
Thương Ngô nhất phiến vân.
Hoàn tương uyên lộ vũ,
Trùng nhập giá cô quần.

 

Dịch nghĩa

Ở Mộng Trạch được ba tháng thu,
Thì trở lại Thương Ngô mây phủ.
Cánh chim uyên, chim vạc từng bay xa,
Lại trở về nhập bọn với gà gô tầm thường.


Năm 705, tác giả đang giữ chức thần nội cung phụng, có lỗi bị giáng làm tham quân ở Lĩnh Nam, khoảng bốn năm sau được gọi về phục chức. Vài tháng sau, năm 710, Duệ Tông lên ngôi, lại biếm ông ra Lĩnh Nam lần nữa, ông chết ở đó năm 712. Kinh Châu nay gồm hai tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam. Lĩnh Nam nay gồm hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ba tháng thu nơi đầm Mộng Trạch
Về Thương Ngô mây bạc năm xưa
Cánh chim uyên vạc bay xa
Lại về nhập bọn gà gô tầm thường

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ở Mộng Trạch chơi ba tháng thu,
Thương Ngô về lại phủ mây mù.
Cánh chim uyên, vạc từng bay bổng,
Nhập bọn gà gô về lại rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chơi ba tháng Mộng Trạch thu,
Thương Ngô về lại mây mù phủ vây.
Từng bay uyên, vạc đó đây,
Trở về nhập bọn với bầy gà gô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời