Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 21/05/2012 22:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/05/2012 16:01

宿清遠峽山寺

香岫懸金剎,
飛泉屆石門。
空山唯習靜,
中夜寂無喧。
說法初聞鳥,
看心欲定猿。
寥寥隔塵市,
何異武陵源。

 

Túc Thanh Viễn Giáp Sơn tự

Hương tụ huyền kim sát,
Phi tuyền giới thạch môn.
Không sơn duy tập tịnh,
Trung dạ tịch vô huyên.
Thuyết pháp sơ văn điểu,
Khán tâm dục định viên.
Liêu liêu cách trần thị,
Hà dị Vũ Lăng nguyên.


Chùa Giáp Sơn nay là chùa Phi Lai (Giáp Sơn nay được gọi là Phi Lai Giáp 飛來峽), ở huyện Thanh Viễn, bắc Quảng Châu, Quảng Đông. Huyện Thanh Viễn lập năm 214 trước công nguyên, lấy tên là huyện Liệt Giang 冽江, vì có sông Bắc Giang 北江 chảy ngang qua, nước trong xanh nên được gọi là Thanh Viễn.

Tống Chi Vấn theo phe Trương Dịch Chi 張易之, nên sau khi Trương Dịch Chi bị giết chết, Tống Chi Vấn bị đày xuống Lĩnh Nam (đến chết). Trên đường nhập Lĩnh Nam, qua chùa Giáp Sơn, có vào chùa và làm bài thơ này.

Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thông Thiền

Chùa vàng treo vách núi
Cửa đá cách thác tuôn
Núi vắng chỉ quen tĩnh
Nửa đêm lặng im lìm
Thuyết pháp chim vừa hót
Nhìn tâm khỉ muốn yên
Vắng vẻ xa trần thế
Nào khác chốn thần tiên

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Túc Thanh Viễn Giáp Sơn tự

---------

Vài ý kiến nhỏ về bài thơ :

Túc Thanh Viễn Giáp Sơn tự

Giáp Sơn tự : chùa Giáp Sơn ( nay là chùa Phi Lai ) ở huyện Thanh Viễn , bắc Quảng Châu , Quảng Đông .
Huyện Thanh Viễn 清远县 lập năm 214 trước công nguyên , lấy tên là huyện Liệt Giang 冽江县, vì có sông Bắc Giang  北江
chảy ngang qua , nước trong xanh nên được gọi là Thanh Viễn .

Phi Lai Giáp 飞来峡 xưa được gọi là Giáp Sơn 峡山 , Phi Lai tự 飞来寺 xưa gọi là Giáp Sơn tự 峡山寺 .

Tống Chi Vấn theo phe Trương Dịch Chi 张易之 , nên sau khi Trương Dịch Chi bị giết chết , Tống Chi Vấn bị đày xuống Lĩnh Nam
( đến chết ) , trên đường nhập Lĩnh Nam , qua chùa Giáp Sơn ở huyện Thanh Viễn , có vào chùa và làm bài thơ này .

Trương Thuyết 张说 ( cũng bị đày xuống Lĩnh Nam ) có bài :
Thanh Viễn giang Giáp Sơn tự 清远江峡山寺 
Trang : 清远江峡山寺-作者:张说-全唐诗-古诗-琴棋书画

Lý Quần Ngọc 李群玉  có bài :
Giáp Sơn tự thượng phương 峽山寺上方
Trang : 簫堯『中國詩苑』《全唐詩》卷五百七十(私人公益全文免費下載)  - Bài 47

Dương Hành 楊衡 có bài :
Du Giáp Sơn tự 遊峽山寺
Trang : 簫堯『中國詩苑』《全唐詩》卷四百六十五(私人公益全文免費下載)  - Bài 16

Như vậy đề bài thơ có thể đọc là :

Đêm ngủ ở chùa Giáp Sơn (huyện) Thanh Viễn

----------

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên núi thơm chùa vàng vắt vẻo
Bụi nước xa bay nẻo cửa thiền
Núi suông quen nếp tịnh yên
Nửa đêm lặng lẽ tuyệt nhiên không ồn
Chim kêu liền như đang thuyết pháp
Vượn nhìn như trong lúc định tâm
Tịch liêu giữa chốn sơn lâm
Ngẫm ra đâu khác Vũ Lăng nguồn đào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chùa vàng treo vách núi hương,
Cửa vào cách thác nước tuôn cửa thiền.
Chỉ quen núi vắng tĩnh yên,
Nửa đêm tĩnh lặng tuyệt nhiên im lìm.
Hót ca thuyết pháp tiếng chim,
Nhìn tâm vượn muốn tâm yên không phiền.
Xa trần vắng vẻ thế miền,
Vũ Lăng là chốn thần tiên khác nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời