初宿淮口

孤舟汴河水,
去國情無已。
晚泊投楚鄉,
明月清淮裏。
汴河東瀉路窮茲,
洛陽西顧日增悲。
夜聞楚歌思欲斷,
況值淮南木落時。

 

Sơ túc Hoài Khẩu

Cô chu Biện hà thuỷ,
Khứ quốc tình vô dĩ.
Vãn bạc đầu Sở hương,
Minh nguyệt thanh Hoài lý.
Biện hà đông tả lộ cùng ty,
Lạc Dương tây cố nhật tăng bi.
Dạ văn Sở ca tư dục đoạn,
Huống trị Hoài Nam mộc lạc thì.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sông Biện thuyền đơn thức
Xa quê tình không dứt
Vào Sở tối dừng chân
Dòng Hoài trăng sáng rực
Rót về đông nơi đây sông Biện hết
Nhìn về tây sầu chồng chất Lạc Dương
Khúc Sở ca đêm nghe lòng muốn chết
Đất Hoài Nam mùa lá rụng bi thương

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thuyền lẻ loi đi trên sông Biện
Xa nhà tình luyến nhớ khôn nguôi
Đậu thuyền trên đất Sở rồi
Ánh trăng lưu vực sông Hoài sáng trưng
Sông Biện chảy hướng đông cùng tận
Nhìn Lạc Dương sầu hận càng tăng
Dân ca đất Sở hồn tan
Huống hồ lá rụng Hoài Nam đang mùa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời