下山歌

下嵩山兮多所思,
攜佳人兮步遲遲。
松間明月長如此,
君再遊兮復何時?

 

Há sơn ca

Há Tung sơn hề đa sở tư,
Huề giai nhân hề bộ trì trì.
Tùng gian minh nguyệt trường như thử,
Quân tái du hề phục hà thì?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Xuống núi Tung chừ nhiều suy tư,
Cùng người đẹp chừ bước từ từ.
Ngàn thông trăng sáng như thế mãi,
Người lại người đi biết bao giờ?


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuống núi Tung với nhiều tâm sự
Cùng giai nhân tản bộ từ từ
Trong thông trăng sáng lâu lu
Người đi chơi nữa, bao giờ về đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi Tung bước xuống nhiều suy tư,
Người đẹp cùng nhau bước từ từ.
Trăng sáng ngàn thông dài bất tận,
Người đi người lại biết bao giờ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi Tung bước xuống suy tư,
Cùng giai nhân bước từ từ theo nhau.
Ngàn thông trăng sáng dài sâu,
Người đi người lại biết sao bây giờ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời