楊將軍挽歌

亭寒照古月,
隴暗積愁雲。
今日出門樹,
何處有將軍。

 

Dương tướng quân vãn ca

Đình hàn chiếu cổ nguyệt,
Lũng ám tích sầu vân.
Kim nhật xuất môn thụ,
Hà xứ hữu tướng quân.

 

Dịch nghĩa

Trăng xưa chiếu trên đình lạnh,
Gò u ám mây buồn giăng đầy.
Hôm nay rời nhà ra chốn cỏ cây này,
Tướng quân về cõi nào?


Dương tướng quân thân thế không rõ.

Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng xưa chiếu trên đình vắng lạnh
Gò âm u giăng đám mây buồn
Rời ra cây cỏ nằm luôn
Tướng quân có biết hồn nương cõi nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trăng xưa treo đình lạnh
mộ tối tụ mây sầu.
Nay ra viếng cây cảnh
hồn tướng quân ở đâu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiếu trên đình lạnh trăng xưa,
Gò u ám mây giăng bừa buồn lây.
Nay rời nhà với cỏ cây,
Tướng quân về cõi nào đây hỡi người?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiếu trên đình lạnh trăng ngày xưa,
U ám gò mây buồn chẳng vừa.
Ra chốn cỏ cây nay rời cửa,
Tướng quân về cõi nào hay chưa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đình lạnh trăng xưa chiếu
Gò tối đọng mây sầu
Nay bước xem cảnh vật
Tướng quân hồn nơi đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời